Ang Huling Dalagang Bukid at ang Authobiography na Mali: Isang Imbestigasyon

Download PDF

Download ePub

Ano na ang lenggwahe ng unconscious mind at sindak?
Ano ang nasa pagitan ng totoo at ng fiction?
Paano paghahaluin ang personal at ang lipunan?
Paano isusulat ang ngayon sa nobelang nasa isip?
Hinahagilap ng akdang ito ang sagot.
May kabuluhan pa ba ang mga kategorya?
Para kanino?

... hindi mapapatawad na anomalya itong pinakabagong akda ni Jun Cruz Reyes. Kung wika ang batayang materyal sa paglikha ng akdang pampanitikan, paano maituturing na "pampanitikan" ang akda na ang wikang ginamit ay angkop lamang sa "borador" or "rough draft"? ... Sa madaling sabi, burara.


Read online Ang Huling Dalagang Bukid at ang Authobiography na Mali: Isang Imbestigasyon

Ang Huling Dalagang Bukid at ang Authobiography na Mali: Isang Imbestigasyon.pdf


Ang Huling Dalagang Bukid at ang Authobiography na Mali: Isang Imbestigasyon

Author: Jun Cruz Reyes

ISBN 13: 9789712725296

Publication Date: 2011

Publisher: Anvil Publishing

Pages: 273

Format: Paperback

4.23 of 149


Read PDF

Read Book


0 Share 0 Share 0 Share 0 Share

Similar Book Of Ang Huling Dalagang Bukid at ang Authobiography na Mali: Isang Imbestigasyon