Ka Amado

Ka Amado

Download PDF

Download ePub

Free Download Ka Amado PDF,

Sa kanyang bagong akdang ito, hangad ni Jun Cruz Reyes na ilahad ang ipinapalagay niyang "bagong epiko" ng bansang Pilipinas sa anyo ng isang biograpiya ni Ka Amado. Nilayon din ni Reyes na mabasa ang akdang ito, hindi lamang ng mga akademiko at espesyalista ng panitikan na kakaunti lamang talaga ang bilang, kundi ng mga karaniwang mamayan na siya ring pinag-alayan ni Ka Amado ng kanyang sariling buhay at panulat. Gayunpama'y hindi lamang matutunton dito ang "makabagong epiko" ng ating bansa tulad ng ipinapalagay ni Reyes. Taliwas sa inaasahan, lumilitaw rin ito bilang mapa ng mayaman at malikot na kaisipan at pilosopiya ng nag-akda mismo nitong biograpiya. May mala-nobelang teknika rin na ginagamit sa pagsasalaysay ng naratibong paralel sa sariling mga karanasan bilang manunulat sa panahon ng malupit na kontra-insurhensyang Oplan Bantay Laya ni Reyes at ng mga naganap sa buhay ni Ka Amado. Sumusulpot din paminsan-minsan sa gitna ng naratibo ang ilang matalas at masisteng pamumuna ni Reyes hinggil sa kasalukuyang establisimiyentong pampanitikan. Pinapasok ng akdang ito ang maraming komplikadong usapin hinggil sa pagbubuo ng naaangkop na pagkabalangkas ng pambansang panitikan, poetika, at ng teoryang pampanitikan.... Tulad ng lahat ng matagumpay na obra ni Reyes, nakasulat ang biograpiyang ito sa isang magaan at kaiga-igayang paraan na minsa'y ironikal at madalas masiste. -- Dr. Ramon G. Guillermo

. Read online Ka Amado via our pdf reader.

Read online Ka Amado

Publisher: The University of the Philippines Press

Pages: 386

ISBN: 9715426859

ISBN 13: 9789715426855

Publication Date: 2012

Format: PDF, Audiobook, Epub, Kindle, Docx, Paperback

3.87 of 15


Ka Amado.pdf


Read PDF

Read Book

ka amado, ka amado ni j. reyes (biograpiya), ka amado buod, amadodana ka eliya mp3 download, amado ka-ne plus zinc, amadodana ka eliya, amadou ka, amadodana ka eliya songs, amadodana ka eliya songs download, amado ka-ne
0 Share 0 Share 0 Share 0 Share